Wittke

Zakres działalności

Ogólne prawo karne

Ogólne prawo karne obejmuje całe spektrum czynów karalnych, które zostały ujęte w kodeksie karnym, np. takie czyny niedozwolone jak kradzież, przestępstwa przeciwko życiu, odpowiedzialność deliktowa w razie uszkodzenia ciała itp.

Przestępstwa związane z narkotykami

Normy karne przestępstw związanych z narkotykami wyznaczają §§ 29 do 30a niemieckiej ustawy o środkach odurzających (BtMG).
Ze względu na kompleksowość prawa karnego dotyczącego czynów karalnych związanych z narkotykami oraz obszerne orzecznictwo w tym zakresie dla osoby wymagającej pomocy prawnej jest niezwykle ważne, żeby możliwie jak najwcześniej – a więc już od samego początku postępowania – korzystać z pomocy adwokata.

Karne prawo pracy

Zakres ten obejmuje m.in. niepłacenie lub sprzeniewierzenie składek na ubezpieczenie społeczne, nielegalny wynajem pracowników czasowych, nielegalne zatrudnianie obcokrajowców oraz praca na czarno.

Karne prawo lekarskie/medyczne

Lekarz prowadzący coraz częściej zmuszony jest do prowadzenia sporów z instytucjami zajmującymi się ściganiem czynów karalnych, a następuje to albo po zgłoszeniu czynu karalnego związanego z błędem w leczeniu, które to zgłoszenie składa pacjent lub jego rodzina, lub też spory prowadzone są z kasami chorych.

Prawo karne skarbowe

Zakres ten obejmuje zarówno prawo karne jak i podatkowe,które się zazębiają w na tej płaszczyźnie. Prawo karne skarbowe obejmuje również przestępstwa celne. Szczególnie w ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera zgłoszenie przestępstwa podatkowego dokonywane przez samego siebie (tzw. czynny żal).
Istotne normy karne ujęte zostały w ordynacji podatkowej.

Karne prawo gospodarcze

Karne prawo gospodarcze zajmuje się przypadkami sprzeniewierzenia według § 266 StGB (Niemiecki Kodeks Karny), ale również normami określonymi w Ustawie o nieuczciwej konkurencji (UWG), Ustawie o zakazie ograniczeń konkurencji (GWB), czynami niedozwolonymi w związku z insolwencją/upadłością, deliktami na rynku kapitałowym (oszustwa przy lokatach kapitału, naruszenie prawa giełdowego i obrotu papierami wartościowymi (BörsG, WpHG), naruszenie prawa w handlu zagranicznym (Ustawa o handlu zagranicznym), oszustwa przy wykorzystywaniu subwencji (§ 264 StGB) itp.

Karne prawo komunikacyjne

Karne prawo komunikacyjne obejmuje delikty takie jak np. ucieczka z miejsca wypadku, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym itp.
Należy tu wziąć pod uwagę również skutki uboczne, które mogą powodować zagrożenie dla dalszego funkcjonowania w życiu danej osoby. W wielu przypadkach grozi również zatrzymanie prawa jazdy, co może w konsekwencji doprowadzić do utraty miejsca pracy.

Karne prawo wykonawcze

Karne prawo wykonawcze zajmuje się przede wszystkim osobami, które mają odbywać karę pozbawienia wolności lub też taką karę już odbywają.
Również w takiej realnej sytuacji, kiedy wyrok jest już prawomocny, w niektórych przypadkach powinno się jednak skorzystać z pomocy adwokackiej. I tak np. w przypadkach odbywania kary w trybie otwartym możliwe jest przeniesienie miejsca odbywania kary bliżej miejsca zamieszkania, co umożliwia również utrzymanie dotychczasowego miejsca pracy.

Pomoc prawna dla świadków w postępowaniu karnym

Każda osoba, która musi lub powinna występować jako świadek w postępowaniu karnym ma prawo do skorzystania z pomocy adwokackiej. Jest to wskazane przede wszystkim wówczas, kiedy można ewentualnie skorzystać z prawa do odmowy zeznań jako świadek (§§ 52, 53 oraz 53a StPO) lub też prawa do odmowy udzielania informacji(§ 55 StPO). W przypadku urzędników publicznych obowiązuje § 54 StPO.

Prawo wykroczeń

Wykroczenie jest czynem zabronionym i nielegalnym, za który ustawowo może być wymierzona kara grzywny (§ 1 Ordnungswidrigkeitengesetz – Niemiecki kodeks wykroczeń). Wykroczenia są określane w wielu ustawach i kodeksach, a często odpowiednio wczesne skorzystanie z porady prawnej może zapobiec daleko poważniejszym skutkom.